jueves, 31 de marzo de 2016

Historias de Galiza Tomo 1

Historias de Galiza
Tomo 1
Guión de Carlos López Ramos
Dibujantes: Idoia Luxán Vázquez, Jerónimo Piñeiro de Castro, Juan Luis Pérez, Carlos Alfonzo Fernández y Jaime Eizaguirre Santillán.
Xunta de Galicia
Difusora de Letras, Artes e Ideas