martes, 13 de octubre de 2015

Cómix underground USA, en la revista Ozono

El comix underground de USA
Un pequeño estudio y un par de ejemplos
Revista Ozono
Junio 1975
Madrid

Os Bolechas xogan co ordenador, Pepe Carreiro
Os Bolechas
Promocións Culturais Galegas S.A.
Deseño da colección, texto e debuxos: Pepe Carreiro
Impresión e encadernación
Comercial Gráfica Nós S.A.
Rúa Príncipe, 22
362002 Vigo